Game of Thrones og seriernes åbenhed

Til forpremieren på 7. sæson af Game of Thrones mødte jeg Josefine Lorange, og hun begrundede sin fascination af serien på følgende måde:

”Man bliver næsten altid chokeret, ikke altid på den gode måde, men det gør at man altid er spændt på, hvad der mon sker i næste afsnit! Jeg synes serien er speciel fordi alle detaljer er så gennemtænkte. Noget der er blevet snakket om i første afsnit af sæson 1, bliver lige pludselig taget op 3-4 sæsoner senere. Alt har en betydning. Derudover er der så mange små episoder og handlinger (…) Det gør det ekstra spændende! Det er en serie med så mange lag, og det fanger!”

Dele af handlingen der ligger brak for så at blive reaktiveret senere. Usikkerheden omkring handlingen i næste afsnit. Mange lag. Alts betydning. Hvordan skal vi forstå dette? Jeg tror det drejer sig om, at Game of Thrones repræsenterer noget helt essentielt i serieformen – dens åbenhed. At denne åbenhed er ekstra udtalt i GoT gør bare denne serie til et skoleeksempel, men lad os træde et skridt tilbage og se, hvad denne åbenhed består af.

Læs ogsåHvorfor ser man Game of Thrones?

De franske tænkere Gilles Deleuze (Deleuze skrev mange tekster om film) og Felix Guattari beskriver i andet bind af deres hovedværk, Tusind plateauer, hvordan en del teorier, værker og sågar tankemønstre kan have hvad man kunne kalde fascistiske træk. Denne fascisme skal forstås som en form, der er klart afgrænset og med ét styrende princip. Eksempler på dette kunne være Freud og psykoanalysen, hvor det ødipale grundlag fremstår som den afgørende forklarende autoritet. Eller romanformen som i sin struktur giver indtryk af en enhed med en klar narrativ struktur indeholdende anslag, x-antal handlingsbeskrivelser og efterfølgende afslutning – en velafgrænset og kontrolleret form. Det poetiske billede på denne, ifølge dem problematiske måde at tænke og skabe på, er træet. Træet gror smukt og elegant, men alle afstikkere og vilde grene har nu engang sit udspring i den tykke stamme – i oprindelsen. I et grundprincip.

Læs også: HBO Nordic Game of Thrones sæson 7 premiere

Det botaniske modstykke til træet er græsplænen, som har en helt anden og mere anarkistisk struktur om man vil. Den er rhizomatisk, hvilket bare betyder, at noget er et skudsystem. Et system, hvor forskellige punkter knytter forbindelse til hinanden på kryds og tværs (her begynder forbindelsen til tv-seriens form at vise sig). Deleuze og Guattaris modsvar til Freuds reduktionisme er derfor, at vores mange forskellige begær knytter an til hverandre, og i højere grad er styrende for vores handlinger, drømme og tanker. Romanens modstykke bliver i denne optik novellen, som ikke leverer samme struktur og forudsigelighed, men som derimod hylder rhizomets kombinatoriske credo – vi må danne forbindelser uden at få serveret et styrende princip.

Jeg mener, at tv-serier netop er udtryk for en rhizomatisk kunstform. Når tv-serier er bedst, vel at bemærke. Spillefilm, der selvfølgelig har en naturlig begrænsning på 1,5-3 timer max, vil ofte fremstå med en udpræget træstruktur. Ligesom i romanen bliver handlingen pakket ind så der opnås en enhedsforståelse, og alt der ikke lige passer ind… det klippes ud. Der findes naturligvis undtagelser – from the top of my head: Short Cuts af Robert Altman, men der skal nok også være andre eksempler. I det store hele vil spillefilm dog ofte hylde træets logik.

Læs også: Anmeldelse af Game of Thrones sæson 1-6

TV-serier derimod har en åbenhed over sig, der giver mindelser om græstæppets kombinatorik. Som Josefine anfører ovenfor tages anslag fra tidligere op langt senere, for på denne måde at danne nye forbindelser i vores forståelse af handlingen. Sjældent er skaberne af en serie bevidst om den samlede og overordnede handlingsmæssige struktur af hele serien ved dens begyndelse. Den udvikles løbende, og dele af handlingen der havde ét motiv på det tidspunkt det pågældende afsnit rullede over skærmen, kan farves på en ny måde af handlinger, der optræder langt senere. Dette er seriernes charme, deres uforudsigelighed, deres eksistensberettigelse.

Josefine får det sidste ord, som på én gang er et vidnesbyrd om seriernes åbenhed, men også på fornemmeste vis spejler vores alles glæde ved serier:

”Jeg er meget tilfreds med første episode i sæson 7 (…) og jeg er så spændt på at se, hvad der skal ske i næste afsnit!”

Game of Thrones sæson 1-6 samt de to første afsnit af sæson 7 kan ses på HBO Nordic lige nu!

Læs også: Se seneste Game of Thrones trailer- Winter is here.

Læs også: Stedets magt: Twin Peaks

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

You May Also Like