Stedets magt: Twin Peaks

HBO Nordic

Jeg har i en tidligere artikel her på siden gjort mig til fortaler for den tese, at den egentlige hovedperson i Twin Peaks, hovedemnet om man vil, er skovene. En fysisk-geografisk størrelse og ikke som sådan en biologisk (et menneske, en karakter), som normalvis er tilfældet.

Læs også: Hvem er du i Twin Peaks?

I de to første sæsoner følger vi på skift den ene, snart den anden karakter, efterhånden som den ene person glider ind og den anden ud af den reelle handling. Selvfølgelig er Cooper gennemgående, og man følger ham som man ville følge en guide gennem et ukendt landskab, men hvad ved vi egentlig om ham? Om hans inderste drømme og tanker? Og er det i virkeligheden ikke dette ukendte landskabs iboende mytologi og geografi der udfoldes og ”vokser” serien igennem? Nye lokaliteter relateret til det overordnede mysterium dukker løbende op: The Black Lodge, The White Lodge, One Eyed Jacks, skovene ved Pearl Lakes, Glastonbury Grove osv. I dagligdags tale kan man bruge udtrykket ’sjælens landskab’, og det er da også nærliggende at tolke disse steder som metaforer for dele af den menneskelige psyke. I ovennævnte rækkefølge: Det onde i os, det gode i os, vores afhængigheds-gen, vores ubevidste og vores behov for transcendens. Metaforiske og symbolske størrelser eller ej, dette er fysiske steder, og de tilskrives værdi, ånd og magt.

En ældre Leland og en ældre Cooper i det uforanderlige Black Lodge – Twin Peaks The Return. Copyright: HBO Nordic

Læs også: Anmeldelse af Twin Peaks The Return afsnit 1-4

Jeg mener at finde belæg for min teori i Mark Frosts Den hemmelige historie om Twin Peaks, som for det første, hvilket titlen antyder, har stedet Twin Peaks i fokus og ikke en bestemt karakters historie, men hvor man også kan læse følgende (det er personen Arkivaren der skriver dette):

”Vores hjerner er fra naturens hånd indstillet til at se mønstre. Jeg har i årtier trænet min i at genkende og udtrække mønstre, der ikke umiddelbart er synlige. Men selv det utrænede øje begynder at fornemme et særligt mønster træde frem, som er særegent for et specifikt geografisk område som Twin Peaks. En sammenlignelig prøvestørrelse hentet fra et lignende samfunds historie – jeg har for øvelsens skyld samlet mere end en halv snes tilfældige sammen – resulterer langtfra i samme ophobning af vanskæbner, som man finder her.”

Hvorfor sker der noget i Twin Peaks? Det er ikke på grund af den enkelte karakters handlinger eller lignende. Nej, det er fordi vi er lige præcis her – i netop Twin Peaks.

Læs også: 10 clues til en bedre forståelse af Twin Peaks-universet før The Return;

Som mennesker er alle vores erfaringer organiseret i tid og rum (i går så jeg katten på stenen), men når det kommer til Twin Peaks er det som om, at den ene af disse to spiller en større rolle end den anden. Hvis man medregner både de to første sæsoner, Laura Palmers sidste dage-filmen, Den hemmelige historie om Twin Peaks-bogen og den nye sæson står det klart, at de kræfter, eller magter, der spiller en så afgørende rolle, præsenteres som værende ganske konstante, hvis ikke uforanderlige, over tid. De er egentlig upåvirkede af tiden. Også derfor (hvis flere argumenter end ’Laura Palmers’ ”I’ll see you again in 25 years” er nødvendige) er en genoptagelse af serien så mange år senere ganske plausibel og på sin vis uproblematisk. Det er ligegyldigt om karaktererne er ældre eller ændret. Tidens vigtighed er i dette univers af mindre vigtighed, og alt hænger på stedet – på Twin Peaks.

Læs også: Q&A med en af Danmarks største Twin Peaks-eksperter!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

You May Also Like