Anmeldelse af Genius of the Modern World

(Foto: Genius of the Modern World/Netflix)
(Foto: Genius of the Modern World/Netflix)

Genius of the Modern World er lige en serie for mig. Hvilket nok betyder, at det ikke er en serie for alle, men denne pointe vil jeg vende tilbage til. Lad os for en god ordens skyld starte fra begyndelsen. Serien der oprindeligt kunne ses på BBC, og som nu ligger tilgængelig på Netflix, er en mini-serie på 3 afsnit af en times varighed om 3 af de tænkere, der har været mest indflydelsesrige når det kommer til måden hvorpå vi tænker samfund, individ og fællesskab i det man med en grov generalisering kunne kalde ‘moderniteten’. Der er tale om de tre ‘tyskere’: Økonomen Karl Marx, Filologen og filosoffen Friedrich Nietzsche og psykoanalysens grundlægger Sigmund Freud (der som bekendt var fra Østrig, men altså en del af de tysktalende lande). Seriens vært Bettany Hughes går i hvert afsnit i kødet på hver af disse markante tænkere.

Se intro-sekvensen til Genius of the Modern World her:

(Foto: Genius of the Modern World/Netflix)

Hvad der er karakteristik for Marx, Nietzsche og Freud er, at de hver især blev katalysator for et brud med den såkaldte ‘gamle verdensorden’ inden for hver deres specifikke felt. I en brydningstid, hvor den verden vi kender i dag blev formet, var disse tre figurer i stand til både at se, hvilke forhold der ikke kunne fortsætte som tidligere, men også på visionær vis at formulere teorier, der satte kursen for den nye udvikling.

Inden for økonomiens og politikkens område førte Marx an i emancipationen af arbejdernes vilkår og opgøret med kapitalismen. Vi får både et indblik i hans tankeverden, men også i markant mere personlige forhold hos Marx, der sandsynligvis har været med til at forme hans intellektuelle virke. Nietzsche står derimod for et brud med en årtusindelang kristen tankegang, og han slår et par gevaldige slag for menneskets autonomi, og det forhold, at mennesket selv er i stand til at skabe sin verden – både fysisk og moralsk. De senere problematiske nazistiske tolkninger af hans værk tages også op.

(Foto: Genius of the Modern World/Netflix)

Seriens sidste afsnit omhandler Freud. Vi kommer – som nedenstående billede dokumenterer – helt ind i det helligste af det hellige: Freuds konsultation med den berømte sofa, hvor hans klienter lå med ryggen til Freud og fortalte om deres dybeste og hemmeligste tanker. Freuds betydning for moderniteten bliver betonet meget fint, uden at han – som det ofte er tilfældet – bliver reduceret til Ødipus-kompleks og seksualteori. Det er forfriskende og tiltrængt. Og så får vi også – via ekspertvurderinger – et indblik i, om Freuds teori om det ubevidste har kunnet bestå prøvelserne fra den moderne neurovidenskab. Det er sekvenser som denne, der er med til at trække tråde fra de tre tænkere op til vor egen tid, der gør Genius of the Modern World rigtig god.

(Foto: Genius of the Modern World/Netflix)

Genius of the Modern World er en fin lille dokumentar-serie, der på forholdsvis kort tid og pædagogisk facon beskriver nogle meget centrale (og komplicerede) tanker om hele grundlaget for vores moderne samfund. Jeg giver serien 4 hjerter, da der ikke er en finger at sætte på kvaliteten af indholdet eller den måde det tunge stof forklares på. Når den ikke får hverken 5 eller 6 hjerter er det fordi, at jeg ikke tror, at den formår at fange eller fascinere folk, der ikke i forvejen har en interesse i idé- eller kulturhistorie. Den er simpelthen for specifikt møntet på en ganske særlig modtagerskare, og det er faktisk synd, da jeg tror, at der havde været potentiale for at udbrede de centrale pointer serien byder på, til et bredere publikum.

Skulle man blive hooked på denne mini-serie kan man glæde sige over, at der – ligeledes på Netflix – findes forløberen Genius of the Ancient World. Her kan man få en forklaring på de mere arkaiske strømninger i vores kultur. God fornøjelse!

Læs også: Anmeldelse af Wild Wild Country

Læs også: Anmeldelse af Dirty Money

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

You May Also Like